Ficha biblioteca

Ligazón Resolución de 29 de outubro de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade á relación individualizada de méritos xerais dos funcionarios con habilitación de carácter estatal
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación25/06/2014 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Emprego Tipo de contidoNormativa ColectivosPresidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Esta resolución ten por obxecto dar publicidade aos méritos xerais dos funcionarios con habilitación de carácter estatal, acreditados e inscritos no Rexistro Integrado de Funcionarios con habilitación de carácter estatal , e valorados
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido