Ficha biblioteca

Documento Listado de Entidades Locais de Galicia que teñen asinado o acordo coa AMTEGA para o acceso ás solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 5 de 5 (3)
Datos contido
Información xeral
Data modificación16/12/2020 FonteAMTEGA
Taxonomía
TemasAdministración dixital, Administración local Tipo de contidoConvenios ColectivosEntidades locais OrganizaciónsModernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Neste listado recóllense as entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia que teñen asinado o acordo coa AMTEGA para o acceso as solucións tecnolóxicas básicas de administracion electronica que recolle o convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia que ten como obxecto establecer os termos e condicións xerais para un aproveitamento común das solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica que prestan as partes asinantes en cumprimento da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos. O convenio establece que a Xunta de Galicia facilitará o acceso das Entidades Locais da Comunidade Autónoma de Galicia que estean interesadas nas solucións tecnolóxicas do convenio ou polas que as actualicen ou modifiquen no futuro,mediante a subscrición dun acordo entre a AMTEGA e a Entidade Local que garanta o cumprimento das obrigas establecidas no convenio. Entre as solucións tecnolóxicas recollidas neste convenio atópase os servizos da Rede SARA.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido