Ficha biblioteca

Ligazón Resolución do 3 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as bases que rexen a convocatoria conxunta de concurso ordinario de méritos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional.
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación18/10/2018 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración local, Emprego Tipo de contidoNormativa ColectivosEntidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as OrganizaciónsDirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Resolución do 3 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as bases que rexen a convocatoria conxunta de concurso ordinario de méritos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional.
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido