Ficha biblioteca

Ligazón Convenio marco entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia (Rede 060)
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación10/10/2018 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local Tipo de contidoConvenios ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado , Xunta de Galicia Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Convenio que ten como obxecto acordar a colaboración entre a Administración xeral do Estado e a Administración da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das actuacións precisas para establecer progresivamente unha rede de espazos comúns de atención ao cidadán que permita a prestación de servizos integrados de información, orientación,atención e tramitación sobre determinados aspectos da actividade administrativa, coordinando para tal fin o exercicio das competencias das administracións intervenientes.
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido