Ficha biblioteca

Ligazón Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación11/10/2018 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración local Tipo de contidoNormativa ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsXunta de Galicia Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Lei que contempla unha regulación de tódolos aspectos comúns ás entidades locais que integran o bloque do ordenamento xurídico local en Galicia
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido