Ficha biblioteca

Ligazón Orde do 8 de setembro de 1994, pola que se aproba o modelo de convocatoria conxunta e as bases comúns polas que han de rexerse os concursos ordinarios para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación18/03/2015 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración pública, Emprego Tipo de contidoNormativa ColectivosPresidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Orde que regula e aprobar o modelo de convocatoria conxunta e as bases comúns, incluídas como anexo , polas que se rexerán os concursos ordinarios para a provisión de postos de traballo vacantes nas Corporacións Locais, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido