Ficha biblioteca

Ligazón Orden do 10 de agosto de 1994 pola que se dictan normas sobre concursos de provisión de postos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data publicación18/03/2015 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración pública, Emprego Tipo de contidoNormativa ColectivosEntidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Orde na que se recollen as pautas básicas para a tramitación dos procedementos de concurso de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, establecendo os criterios e regras necesarios para levar a cabo tales procesos con eficacia e unidade de criterios
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido