Ficha biblioteca

Ligazón Decreto 103/2008, do 8 de maio, polo que se regula o coñecemento do galego nos procedementos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación10/10/2018 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública, Lingua e literatura galega, Emprego Tipo de contidoNormativa ColectivosPresidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsXunta de Galicia Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Decreto que establece a necesidade de acreditación de coñecemento do idioma galego nos procedementos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal por concurso de méritos e libre designación que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido