Ficha biblioteca

Ligazón Corrección Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de carácter estatal
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación10/10/2018 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública, Emprego Tipo de contidoNormativa ColectivosPresidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsXunta de Galicia Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Corrección de erros
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido