Ficha biblioteca

Documento Cuestións conflitivas na implementación dos expedientes administrativos electrónicos (presentación)
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación18/05/2020 FonteCCAA Cantabria
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración dixital Tipo de contidoDocumentos/Publicacións ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsDirección Xeral de Administración Local (DXAL), Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Presentación realizada Jorge Fondevila Antolín (representado por Francesc Xavier Urios Aparisi) Letrado da Comunidade de Cantabria para o II Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica: "Un compromiso conxunto cara aos/ás cidadáns/ás".
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido