Ficha biblioteca

Documento Resolución do 9 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba o baremo de méritos autonómicos para os efectos do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación09/11/2017 FonteDXAL
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración dixital, Emprego Tipo de contidoDocumentos/Publicacións, Normativa ColectivosEntidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as OrganizaciónsXunta de Galicia, Vicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Esta resolución ten por obxecto dar publicidade aos méritos xerais dos funcionarios con habilitación de carácter nacional, acreditados e inscritos no Rexistro Integrado de Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido