Ficha biblioteca

Ligazón Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación12/12/2017 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración dixital, Transparencia e participación cidadán Tipo de contidoNormativa ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsXunta de Galicia, Presidencia Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Esta lei ten por obxecto regular a transparencia e a publicidade na actividade pública, entendendo esta como a desenvolvida cun financiamento público, así como o dereito da cidadanía a acceder á información pública
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido