Ficha biblioteca

Ligazón Ordenanza Tipo sobre Transparencia da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación17/10/2018 FonteFEMP
Taxonomía
TemasAdministración dixital, Transparencia e participación cidadán Tipo de contidoNormativa ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición A presente ordenanza ten por obxecto a aplicación da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a través do establecemento dunhas normas que regulen a transparencia da actividade da entidade local
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido