Ficha biblioteca

Ligazón Criterios de interpretación que establece o Consello de Transparencia e Bo Goberno
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación12/12/2017 Fonte Consello de Transparencia e Bo Goberno
Taxonomía
TemasAdministración dixital, Transparencia e participación cidadán Tipo de contidoEstudos, Guías ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición O Consello de Transparencia e Bo Goberno mostra diversos criterios de insterpretación da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, co obxecto de facilitar a súa comprensión e aplicación práctica
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido