Ficha biblioteca

Ligazón Informe AEPD 0178-2014 . Aplicación de la Ley de Transparencia. Casos.
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación12/12/2017 FonteAgencia Española de Protección de Datos
Taxonomía
TemasAdministración local, Protección de Datos, Transparencia e participación cidadán Tipo de contidoInformes ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado , Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Interacción Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido