Ficha biblioteca

Ligazón Informe Agencia Española de Protección de Datos nº 0502-2014 Inclusión de firmas manuscritas en documentos escaneados de Convenios y encomiendas de gestión
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación12/12/2017 FonteAgencia Española de Protección de Datos
Taxonomía
TemasAdministración dixital, Administración local, Protección de Datos, Transparencia e participación cidadán Tipo de contidoInformes ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado , Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Análisis da Inclusión de firmas manuscritas en documentos escaneados de Convenios y encomiendas de gestión
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido