Ficha biblioteca

Documento Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación21/03/2018 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración pública, Emprego Tipo de contidoNormativa ColectivosEntidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, onde se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido