Ficha biblioteca

Documento Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación21/03/2018 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración pública Tipo de contidoNormativa ColectivosEmpregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado , Administración Autonómica, Xunta de Galicia, Entidades Locais Ámbitos xeográficosNacional, Comunidade Autónoma
Descrición Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido