Ficha biblioteca

Evento Curso Obrigas Dixitais das Administracións Públicas: Lei 39/2015 e Lei 40/2015 (2.ª edición)
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación26/04/2019 FonteDeputación de pontevedra
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado , Administración Autonómica, Deputación de Pontevedra Ámbitos xeográficosPontevedra
Descrición Este curso vai dirixido ao persoal da Deputación de Pontevedra e dos concellos adheridos ao Plan agrupado de formación continua
Detalles contido
LugarEn Liña OrganizadorDeputación de Pontevedra Datas
DíaHora inicioHora fin
02/09/2019 8:00 22:00
31/10/2019 8:00 22:00
Evento

Persoas destinatarias

Persoal da Deputación de Pontevedra e dos concellos adheridos ao Plan agrupado de formación continua

Número de edicións1

Participantes por edición 50

Número de horas 30 horas

Datas Do 2/9/2019 ao 31/10/2019

MetodoloxíaTeórico-práctica (en liña)

Obxectivos

Coñecer as obrigas dixitais que traen as novas leis 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas e 40/2015 de réxime xurídico do sector públicoContido

•Introdución e marco normativo

•Tramitación electrónica•Funcionamento electrónico interno

•Garantir o dereito á información e á transparencia•Interoperabilidade con outras administracións•Ferramentas e recursos necesarios para garantir as relacións electrónicas coas administracións públicas

Plan agrupado de formación contunua

Temas:Administración electrónica, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado , Administración Autonómica, Deputación de Pontevedra
Ámbitos xeográficos:Pontevedra
Valorar:
Enviar