Ficha biblioteca

Nova O Goberno abre hoxe o prazo para que os concellos poidan acollerse a novas medidas de apoio financeiro
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación10/10/2019 FonteMinisterio de Facenda
Taxonomía
TemasAdministración local, Economía, empresa e emprego Tipo de contidoNovas, Axudas e subvencións ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Os concellos poden acollerse ata o próximo día 22 ás medidas de apoio financeiro do Goberno
Detalles contido
O Goberno abre hoxe o prazo para que os concellos poidan acollerse a novas medidas de apoio financeiro Os concellos poden acollerse ata o próximo día 22 ás medidas de apoio financeiro do Goberno
10/10/2019|Ministerio de Facenda

Nota de presa

O obxectivo do conxunto de medidas acordadas en marzo é que os concellos que presentan situacións de risco poidan cumprir cos pagos das cotas dos préstamos adquiridos.

Mellores condicións financeiras
 
As medidas ás que poderán acollerse desde esta semana son os seguintes:
1. Todos os préstamos formalizados con cargo aos compartimentos do Fondo de Financiamento a Entidades Locais agruparanse nun só crédito, mellorando as condicións financeiras nos períodos de amortización e de carencia.
Esta medida beneficia a 556 concellos, que deberán aprobar acordos plenarios para modificar as condicións financeiras dos préstamos que resulten tras esta agrupación. A débeda afectada suma 5.459,7 millóns (o 84% do total) e contará cun período de carencia de dous anos (2020 e 2021). Así, estes concellos poderán xerar aforros durante os dous exercicios por importe de 549,22 millóns de euros.
2. Ademais, os concellos que se atopen nunha peor situación financeira poderán acceder a vantaxes adicionais. Nestes casos, os préstamos agrupados nun único crédito verán incrementado o período de amortización en dez anos.
Esta medida ten un carácter voluntario e poderá beneficiar a 80 municipios, cunha débeda viva de 2.203,21 millóns de euros. Con estas medidas preténdese que as localidades que presentan situacións de risco teñan unha maior marxe de manobra financeiro e poidan cumprir coas súas obrigacións de pago.
 
 
Temas:Administración local, Economía, empresa e emprego
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar