Ficha biblioteca

Evento Curso Itinerario de Xestión de Tesourería e xestión de ingresos e recadación nas EE. LL. de menor tamaño
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación17/12/2019 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Ensino e formación, Ocupacional e continua Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Quen desexe participar na actividade formativa convocada, deberá presentar a correspondente solicitude que será accesible, tras a selección do itinerario ao que se desexa asistir, nas seguintes direccións: http://www.inap.es/formacion- enadministracion-local e https:// buscadorcursos. inap.es.
Detalles contido
LugarMadrid en liña OrganizadorINAP Datas
DíaHora inicioHora fin
17/02/2020 10:00 20:00
18/02/2020 10:00 20:00
16/03/2020 10:00 20:00
17/03/2020 10:00 20:00
22/04/2020 10:00 20:00
23/04/2020 10:00 20:00
Evento

Resolución do 10 de decembro de 2019, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convoca un itinerario formativo centralizado para 2020.

Solicitudes.
Quen desexe participar na actividade formativa convocada, deberá presentar a correspondente solicitude que será accesible, tras a selección do itinerario ao que se desexa asistir, nas seguintes direccións: http://www.inap.es/formacion- enadministracion-local e https:// buscadorcursos. inap.es.
O consentimento do superior xerárquico enténdese concedido desde o momento en que accede a participar en accións formativas nas que resultase seleccionado. O envío da solicitude telemática debidamente cumprimentada supón a aceptación expresa das normas e procedementos que rexen cada unha das accións formativas. O prazo de presentación de solicitudes finaliza o día 15 de xaneiro de 2020.
 
 
Temas:Administración local, Ensino e formación, Ocupacional e continua
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar