Ficha biblioteca

Evento Curso de lingua inglesa nivel básico
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación13/01/2020 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración local, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Pontevedra / PONTEVEDRA, Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosPontevedra
Imaxe do contido
Descrición Éste curso ten como obxectivo Formar o persoal do Concello de Pontevedra no coñecemento da lingua inglesa
Detalles contido
LugarTeleformación OrganizadorEgap Datas
DíaHora inicioHora fin
03/02/2020 8:00 22:00
30/03/2020 8:00 22:00
Evento

 Código: CV20001.

Lingua inglesa nivel Intermedio.

1. Obxectivos.

Formar o persoal do Concello de Pontevedra no coñecemento da lingua inglesa.

2. Destinatarios/as.

Persoal do Concello de Pontevedra.

3. Desenvolvemento.

Modalidade: teleformación.

Duración: 50 horas.

Datas: do 3 de febreiro ao 30 de marzo de 2020.

Proba final presencial: o 3 de abril de 2020.

Prazas: 15.

4. Contido.

– Intermedio 1 (nivel 5).

Os contidos do nivel 5 Intermediate corresponden á primeira parte do nivel B1 o MCERL. Entre outras funcións comunicativas, o/a alumno/a aprende a falar sobre a preparación da comida, a pedir comida nun restaurante, a falar sobre viaxes e vacacións e a organizar plans con amigos. Adicionalmente, estuda expresións para describir persoas, pertenzas e acontecementos.

Programa: nivel 5 Intermediate: o alumno/a aprende, entre moitas outras cousas, a expresarse en present perfect («We’ve worked»), en voz pasiva, tanto en pasado como en presente («Oranges are grown in Valencia»), os pronomes indefinidos (somebody, anyone, everywhere, etc.) e as oracións de relativo especificativas («That’s the girl my brothers? going out with»). Tamén estuda vocabulario relacionado con alimentos, automóbil, internet, tecidos, diferenzas entre inglés británico e americano e moitos máis contidos.

– Intermedio 1 (nivel 6).

Os contidos do nivel 6 Intermediate Plus corresponden á segunda parte do nivel B1 do MCERL. Entre outras funcións comunicativas, o/a estudante/a aprende a falar de posibilidades futuras, a expresar problemas e aconsellar a alguén, a describir habilidades e a participar nunha entrevista de traballo.

Programa: nivel 6 Intermediate Plus: o/a alumno/a aprende, entre outras cousas, e a través de distintas situacións e personaxes, a expresarse en condicional («If I ran every day, I´d feel healthier»), adxectivos e adverbios de probabilidade (sure, certain, definitely, etc.), o uso dos verbos tell e say e estruturas de infinitivo. Tamén estuda vocabulario relacionado con tarefas domésticas, matemáticas, aeroportos, asuntos xurídicos, sentimentos, expresións con do e make e moitos máis contidos.

– Intermedio 1 (nivel 7).

Os contidos do nivel 7 Upper-Intermediate corresponden á primeira parte do nivel B1+ do MCERL. Entre outras funcións comunicativas, adquírense as habilidades de dar información persoal, expresar pensamentos e sensacións, realizar chamadas telefónicas e falar do ambiente.

Programa: nivel 7 Upper-Intermediate: apréndese, entre moitas outras cousas, e a través de distintas situacións e personaxes, a expresarse en present perfect continuous («What have you been doing?»), a facer preguntas indirectas («Do you remember if he was wearing a coat?»), a expresar razón, causa ou contraste («He got the job because of her»). Tamén se estuda vocabulario relacionado con literatura, conversacións telefónicas, negocios, música, phrasal verbs e moitos máis contidos.

– Intermedio 1 (nivel 8).

Os contidos do nivel 8 Upper-Intermediate Plus corresponden á segunda parte do nivel B1+ do MCERL. Entre outras funcionas comunicativas, o/a alumno/a aprende a confirmar información, a describir a súa casa, a falar sobre servizos, a falar dos medios de comunicación e a describir acontecementos recentes.

Programa: nivel 8 Upper-Intermediate Plus: o/a alumno/a aprende, entre moitas outras cousas, e a través de distintas situacións e personaxes, a expresarse en voz pasiva («The criminal was arrested») e en past perfect («I´d finished eating when he got here»), a utilizar o estilo indirecto («She told me she’d passed»), a expresar permiso, obrigación e prohibición con modal verbs («You may use my phone»). Tamén estuda vocabulario relacionado con alimentos, estilo de vida, phrasal verbs, o currículo laboral e moitos máis contidos.

– Intermedio 2 (nivel 9).

Os contidos do nivel 9 Advanced corresponden á primeira parte do nivel B2 do MCERL. Entre outras funcións, o/a estudante/a aprende a describir situacións hipotéticas, a falar sobre os seus hábitos e costumes, a compadecerse de alguén e a expresar o seu punto de vista.

Programa: nivel 9 Advanced: o/a alumno/a aprende, entre moitas outras cousas, e a través de distintas situacións e personaxes, a expresarse en future continuous («We’ll be skiing next week»), en past perfect continuous («They’ve been working hard all day»), a expresar capacidade e obrigación en futuro e en present perfect, os tempos continuos e o infinitivo en pasiva («We can be contacted by mail»). Tamén aprende vocabulario relacionado con tecnoloxía, trazos faciais, fotografía, xeografía, arte, phrasal verbs, expresións con have e moitos máis contidos.

– Intermedio 2 (nivel 10).

Os contidos do nivel 10 Advanced Plus corresponden á segunda parte do nivel B2 do MCERL. Entre outras funcións, adquírense as habilidades de falar de problemas e solucións, expresar arrepentimento, pedir algo prestado e conversar sobre contos e a literatura.

Programa: nivel 10 Advanced Plus: apréndese, entre moitas outras cousas, e a través de distintas situacións e personaxes, a expresarse en todas as formas condicionais («If they’d left home later, they’d have missed the bus»), en future perfect («The train won’t have left yet»), verbos de suposición e de percepción (look, sound, feel, taste, etc.) e o estilo directo. Tamén se estuda vocabulario relacionado con formas de goberno, negocios, hospitais, delitos, expresións con off, phrasal verbs, expresións con get e moitos máis contidos.

Temas:Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Vicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Pontevedra / PONTEVEDRA, Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Pontevedra
Valorar:
Enviar