Ficha biblioteca

Documento Resolución do 17 de xaneiro membros comisión e data e hora proba galego - Habilitación Nacional
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación17/01/2020 FonteDXAL
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local Tipo de contidoDocumentos/Publicacións ColectivosEntidades locais, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsXunta de Galicia, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL), Entidades Locais Ámbitos xeográficosComunidade Autónoma, Galicia
Descrición Resolución do 17 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se nomean aos membros da Comisión Técnica de Valoración da proba do galego no concurso unitario de provisión de postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, se convoca aos concursantes para a realización da proba e se fai pública a data, hora e lugar de celebración.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido