Ficha biblioteca

Documento Resolución do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicos os resultados da proba de galego - Habilitación Nacional
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación03/02/2020 FonteDXAL
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local Tipo de contidoDocumentos/Publicacións, Concurso/oposición ColectivosInterventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsEntidades Locais Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Resolución do 3 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicos os resultados da proba de galego no concurso unitario de provisión de postos reservados a persoal funcionario con habilitación de carácter nacional.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido