Ficha biblioteca

Nova O INAP convocan accións formativas en inglés para o primeiro semestre do ano 2020
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación13/02/2020 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración pública, Cultura, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Poderán participar nas actividades formativas relacionadas no anexo os empregados públicos que presten servizos a través dunha relación de carácter funcionarial, laboral ou estatutario no ámbito da Administración Xeral do Estado, das Administracións das Comunidades Autónomas, das Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla e da Administración Local, así como o persoal de administración e servizos das Universidades públicas e o persoal funcionario ao servizo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos
Detalles contido
O INAP convocan accións formativas en inglés para o primeiro semestre do ano 2020 Poderán participar nas actividades formativas relacionadas no anexo os empregados públicos que presten servizos a través dunha relación de carácter funcionarial, laboral ou estatutario no ámbito da Administración Xeral do Estado, das Administracións das Comunidades Autónomas, das Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla e da Administración Local, así como o persoal de administración e servizos das Universidades públicas e o persoal funcionario ao servizo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos
13/02/2020|BOE

Convocatoria completa

Obxecto.

Convocar as actividades formativas en inglés relacionadas no anexo. Como paso previo á presentación das solicitudes correspondentes, recoméndase revisar a ficha descritiva de cada actividade formativa, dispoñible na páxina web do INAP http://buscadorcursos.inap.es/formacion-idiomas. Nela amplíase a información proporcionada no anexo no que respecta a os obxectivos de aprendizaxe, contidos, docentes, horario, lugar de celebración e outra información de interese.

Segundo. Destinatarios.

Poderán participar nas actividades formativas relacionadas no anexo os empregados públicos que presten servizos a través dunha relación de carácter funcionarial, laboral ou estatutario no ámbito da Administración Xeral do Estado, das Administracións das Comunidades Autónomas, das Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla e da Administración Local, así como o persoal de administración e servizos das Universidades públicas e o persoal funcionario ao servizo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos. Os requisitos específicos de participación para cada acción formativa detállanse no anexo.

Solicitudes.

Para solicitar calquera das accións formativas do anexo debe posuír o nivel de coñecemento de idioma requirido. En calquera caso, a empresa responsable da formación, realizará aos alumnos que resulten seleccionadas unha proba para comprobar que se posúe o nivel de coñecemento esixido. Se non fóra así, comunicaríaselle a non admisión.

O acceso á devandita solicitude poderase realizar desde o catálogo de formación http://buscadorcursos. inap.es/ formacion-idiomas, onde se poderán localizar os cursos que se atopan en período de inscrición. Tamén se poderá acceder entrando en http:// www.inap.es/formacion-en-idiomas.

Para realizar a inscrición será preciso contar coa autorización previa do superior xerárquico. Para os efectos de formalizar a devandita autorización, o sistema de inscrición permitirá descargar a solicitude, que deberá conservarse, xa que poderá ser requirida polo INAP en calquera momento. Poderase presentar ata un máximo de tres solicitudes por persoa nesta convocatoria.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado». En caso de incidencias na realización da solicitude electrónica, debe de poñerse en contacto co Centro de Atención ao Usuario ( CAU)

– Correo electrónico: cau@inap.es

– Teléfono: 91 078 02 55, de lunes a viernes de 8 a 23:59 horas y los sábados de 9 a 20 horas.

Anexo Coas Actividades Formativas

 

Temas:Administración pública, Cultura, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Enviar