Ficha biblioteca

Evento Curso O Réxime Xurídico dos Convenios
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación17/06/2020 FonteINAP
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Imaxe do contido
Descrición Dirixidos aos funcionarios/as que pertencen aso subgrupos A1, A2 e persoal laboral equivalente
Detalles contido
LugarEn Liña OrganizadorINAP Datas
DíaHora inicioHora fin
06/07/2020 9:00 22:00
26/07/2020 9:00 22:00
Evento
Modalidad En Liña
Lugar:
Plataforma: INAP
Horario: Ininterrumpido 24 horas
Obxetivos
 • Identificar tramítelos e documentos que integran o procedemento
 • Dominar o concepto de convenio
 • Facilitar o seguimento da tramitación dun convenio
 • Aplicar o convenio na execución de actuacións públicas
Destinatarios
Pertenecer aos subgrupos A1, A2 e persoal laboral equivalente.
Programa
 • Configuración legal dos convenios
 • Conceptos básicos
 • Tipos de convenios
 • Exclusións da nova configuración dos convenios
 • Requisitos e elementos dos convenios Publicación e inscrición.
 • O REOICO Contido dos convenios
 • Trámites preceptivos para a subscrición de convenios e os seus efectos
 • Extinción e liquidación do convenio

Ficha do Curso

 
 
 
 
 
 
Temas:Administración pública, Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Compartir contido