Ficha biblioteca

Nova pasaXe!: Dispoñible un novo servizo da Xunta de Galicia na plataforma de interoperabilidade pasaXe!
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación23/10/2020 FonteAmtega
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración dixital Tipo de contidoNovas, Servizos ColectivosCidadáns/ás, Entidades locais, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado , Xunta de Galicia, Entidades Locais Ámbitos xeográficosGalicia
Imaxe do contido
Descrición As Entidades Locais de Galicia, a través da plataforma de interoperabilidade da Xunta de Galicia,pasaXe!, teñen a súa disposición un novo servizo para a Consulta de carnet xove
Detalles contido
pasaXe!: Dispoñible un novo servizo da Xunta de Galicia na plataforma de interoperabilidade pasaXe! As Entidades Locais de Galicia, a través da plataforma de interoperabilidade da Xunta de Galicia,pasaXe!, teñen a súa disposición un novo servizo para a Consulta de carnet xove
16/10/2020|Amtega

As Entidades Locais de Galicia, a través da plataforma de interoperabilidade da Xunta de Galicia,pasaXe!, teñen a súa disposición un novo servizo para a consulta de datos da Xunta de Galicia:

➢Consulta de carnet xove

A interoperabilidade é a capacidade dos sistemas de información, e polo tanto dos procedementos aosque estes dan soporte, de compartir datos e posibilitar o intercambio de información e coñecemento entreeles. Mediante a interoperabilidade a Xunta de Galicia trata de garantir á cidadanía o seu dereito arelacionarse con ela por medios electrónicos sen ter que presentar os documentos que poidan serconsultados por conexións informáticas ou xerados pola propia Administración autonómica.

A través do portal de interoperabilidade pasaXe! as Entidades Locais de Galicia poden consultar 68servizos de interoperabilidade. Son servizos nos que os datos son cedidos por entidades como a propiaXunta de Galicia, o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, o Ministerio de Educación, o Ministeriode Facenda e Administracións Públicas, o Ministerio de Xustiza, a AEAT, a D. X. da Polícía, a D. X. doCatastro, D.X. de Tráfico o Imserso, o INSS, o INE, o IGAE, a DGOJ o CRUE, o Muface, o SEPE, aTesourería Xeral da Seguridade Social e o Instituto Cervantes. Na ficha do servizo de Eido Local, nesta ligazón, pode consultar a lista actualizada de servizos de interoperabilidade dispoñibles.

Co obxectivo de facilitar o proceso de habilitación de servizos de interoperabilidade, está dispoñible noportal Eido Local unha guía de usuario e os documentos necesarios para realizar o proceso de habilitacióndo servizo que podes consultar nesta ligazon

Temas:Administración pública, Administración dixital
Colectivos:Cidadáns/ás, Entidades locais, Outras administracións
Organizacións:Administración Xeral do Estado , Xunta de Galicia, Entidades Locais
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Compartir contido