Ficha biblioteca

Documento Resolución do 19 de xaneiro da D. X. de Administración Local pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba de galego
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación20/01/2021 FonteDXAL
Taxonomía
TemasAdministración local, Emprego Tipo de contidoDocumentos/Publicacións ColectivosEntidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Resolución da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba a relación de persoas que deben realizar a proba eliminatoria de galego ao participar no concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional e non acreditar o coñecemento do galego.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido