Ficha biblioteca

Documento Resolución do 19 de xaneiro da D.X. de Administración Local pola que se nomean os membros da Comisión Técnica de Valoración e se publica data, hora e lugar de celebración da proba de galego
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación20/01/2021 FonteDXAL
Taxonomía
TemasAdministración local, Emprego Tipo de contidoDocumentos/Publicacións ColectivosEntidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Resolución do 19 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se nomean aos membros da Comisión Técnica de Valoración da proba do galego no concurso unitario de provisión de postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, se convoca aos concursantes para a realización da proba e se fai pública a data, hora e lugar de celebración.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido