Ficha biblioteca

Evento Webinario: Os fondos para a recuperación, transformación e resiliencia
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación23/02/2021 FonteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsXunta de Galicia, Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición A EGAP convoca o Webinario Os fondos para a recuperación, transformación e resiliencia: análise desde o punto de vista da contratación pública e outras fórmulas non contractuais
Detalles contido
LugarTelepresenza OrganizadorEGAP Datas
DíaHora inicioHora fin
09/03/2021 11:30 14:00
Evento

1. Obxectivos.

Os novos fondos para a recuperación, transformación e resiliencia supoñen a apertura dunha xanela de oportunidade en moitos ámbitos.

A pandemia da COVID-19 cambiou as perspectivas económicas dos próximos anos na Unión Europea. Para facer fronte á crise económica non só se aprobou un novo marco financeiro plurianual senón tamén un novo paquete de fondos (Next Generation) e, en particular, o instrumento do mecanismo de recuperación e resiliencia que supoñerán para España uns 140.000 millóns de euros.

Así mesmo, xa se incluíron nos orzamentos xerais do Estado partidas para a súa execución e aprobouse unha norma para este efecto, o Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro.

A conferencia pretende expoñer de forma práctica os principais elementos deste real decreto e analizar os aspectos máis relevantes: os proxectos estratéxicos para a recuperación e transformación económica (Pertes), o Plan de recuperación, transformación e resiliencia, as posibilidades de colaboración público-privada, os cambios na contratación pública e outras fórmulas non contractuais.

2. Contidos.

Este seminario web abordará os seguintes contidos:

• Introdución á nova normativa e directrices básicas.

• Os Pertes. Que son, requisitos de deseño, proceso de aprobación.

• O Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

• Resumo de fitos e datas claves.

• As manifestacións de interese.

• A elección, redacción de proxectos e procedementos.

• Requisitos para a presentación dos proxectos.

• Sociedades de economía mixta.

• Agrupacións.

• A contratación pública no Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, e na Lei de orzamentos xerais do Estado. Impacto e recomendacións prácticas. Fórmulas contractuais e non contractuais.

3. Persoas destinatarias.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e dos seus entes instrumentais e da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. Desenvolvemento.

  • Data: martes 9 de marzo de 2021.
  • Modo de impartición: telepresenza.
  • Horario: de 11.30 a 14.00 horas.
  • Duración: 2,5 horas lectivas.
  • O funcionamento básico da plataforma de telepresenza require que cada alumno/a dispoña dos seguintes compoñentes:
  • • Computador de sobremesa, portátil ou smartphone.
  • • Conexión estable a internet.
  • • Navegador web Google Chrome ou Mozilla Firefox nas últimas versións.
  • • Altofalantes (se o monitor ou equipo non dispón deles).

5. Número de prazas: 60.

6. Inscrición.

1. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. As persoas interesadas deberán seleccionar primeiro a área na que está integrada esta actividade (Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios) e despois seleccionar o nome do curso: Webinario Os fondos para a recuperación, transformación e resiliencia: análise desde o punto de vista da contratación pública e outras fórmulas non contractuais.

3. O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 2 de marzo de 2021.

Temas:Administración pública, Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Xunta de Galicia, Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Compartir contido