Ficha biblioteca

Evento Curso de Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación16/05/2022 FonteDog
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración dixital, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsXunta de Galicia, Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Imaxe do contido
Descrición Poderá participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional de Galicia; da Administración de xustiza; das entidades locais de Galicia; e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (en diante, SUG)
Detalles contido
LugarTeleformación OrganizadorEgap Amtega Datas
DíaHora inicioHora fin
19/09/2022 9:00 20:00
28/09/2022 9:00 20:00
06/10/2022 9:00 20:00
09/11/2022 9:00 20:00
17/11/2022 9:00 20:00
25/11/2022 9:00 20:00
Evento

Denominación

Destinatarios

Prazas

Horas

Cualificación

Modalidade

Data de inicio

Data de fin

Data e hora do exame (en liña)

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

50

50

Aproveitamento

Teleformación

30.3.2022

18.5.2022

24.5.2022 16.30 h

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 50 50 Aproveitamento Teleformación

18.4.2022

 

 
7.6.2022

10.6.2022

16:30h

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 50 50 Aproveitamento Teleformación 3.5.2022 22.6.2022

27.6.2022

16:30h

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 50 50 Aproveitamento Teleformación 12.5.2022 1.7.2022

6.72022

16:30h

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 50 50 Aproveitamento Teleformación 19.9.2022 9.11.2022

14.11.2022

16:30h

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 50 50 Aproveitamento Teleformación 28.9.2022 17.11.2022

22.11.2022

16:30h

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc) Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 50 50 Aproveitamento Teleformación 6.10.2022 25.11.2022

30.11.2022

16:30h

Requisitos dos participantes

1. Poderá participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional de Galicia; da Administración de xustiza; das entidades locais de Galicia; e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (en diante, SUG), que se encontre en situación de servizo activo (incluído permiso por nacemento para a nai biolóxica, adopción ou acollemento, permiso do proxenitor distinto da nai biolóxica por nacemento, garda con fins de adopción, acollemento ou adopción ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

2. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade; o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia, policía local e bombeiros; e o persoal do Servizo Galego de Saúde, non entendendo por tal os/as empregados/as públicos/as da escala de saúde pública e administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Datas e lugares de realización

As actividades formativas realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada unha delas se indiquen no anexo II desta resolución. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web

Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Temas:Administración pública, Administración dixital, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Xunta de Galicia, Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Compartir contido