Ficha biblioteca

Documento Resolución do 21 de marzo de 2023, pola que se convoca o concurso unitario de provisión de postos de traballo
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación13/06/2023 FonteDXAL
Taxonomía
TemasAdministración local Tipo de contidoDocumentos/Publicacións ColectivosEntidades locais, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Resolución da Dirección Xeral de Administración Local pola que se nomean aos membros da Comisión Técnica de Valoración da proba do galego no concurso unitario de provisión de postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional para o ano 2022, se convoca aos concursantes para a realización da proba e se fai pública a data, hora e lugar de celebración.
Detalles contido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contido