Ficha biblioteca

Nova O INAP convoca actividades formativas centralizadas do subprograma de desempeño en Entidades Locais para o 2º semestre 2024
Avisar de erros Imprimir ficha
Contido novo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación11/06/2024 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Ensino e formación Tipo de contidoNovas, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado , Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosNacional
Descrición O INAP convoca actividades formativas centralizadas do do subprograma de desempeño en Entidades Locais para o 2º semestre 2024, e para a certificación de actividades de formación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
Detalles contido
O INAP convoca actividades formativas centralizadas do subprograma de desempeño en Entidades Locais para o 2º semestre 2024 O INAP convoca actividades formativas centralizadas do do subprograma de desempeño en Entidades Locais para o 2º semestre 2024, e para a certificación de actividades de formación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
11/06/2024|BOE

Obxecto e destinatarios.

O obxecto desta resolución é convocar actividades formativas centralizadas para o segundo semestre 2024 segundo a modalidade e características descritas máis abaixo. Como paso previo á presentación das solicitudes, recoméndase revisar a ficha descritiva de cada experiencia de aprendizaxe, dispoñible a través do Catálogo de Formación do portal web do INAP. A información publicada no anexo pode ampliarse na ficha descritiva de cada acción formativa, á que se poderá acceder a través da dirección http://buscadorcursos.inap.es/. Nela detállanse os obxectivos de aprendizaxe, contidos, horario, lugar de celebración, así como outra información de interese.

Detalle dos cursos:

Presentación de solicitudes

Quen desexe participar nalgunha das actividades formativas relacionadas no anexo, deberá cumprimentar e presentar a correspondente solicitude electrónica que será accesible en liña no Catálogo de Formación do portal web do INAP, tras a selección do curso correspondente na ligazón https://buscadorcursos.inap.es, ou no apartado de Formación Local da páxina web do INAP na ligazón http://www.inap.es/
formacion-en-administracion-local.

O interesado debe contar coa autorización do superior xerárquico desde o momento no que realiza a inscrición. O envío da solicitude telemática debidamente cumprimentada supón a aceptación expresa das normas e procedementos que rexen o curso.

Pódense presentar solicitudes a dúas actividades formativas incluídas no anexo.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles, contando a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

En caso de incidencias na realización da solicitude electrónica, poden poñerse en contacto co Centro de Atención ao Usuario (CAU):

  • – Correo electrónico: cau@inap.es.
  • – Teléfono de contacto: 91 061 68 92.
  • – Horario de atención de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas

 

 

 

 

 

Temas:Administración pública, Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Administración Xeral do Estado , Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Nacional
Valorar:
Compartir contido