Ficha biblioteca

Evento Curso: Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación09/07/2024 FonteEgap
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Ensino e formación Tipo de contidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as OrganizaciónsXunta de Galicia, Organizacións e Institucións Ámbitos xeográficosGalicia
Descrición Este curso do Programa de Autoformación vai dirixido ao persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG)
Detalles contido
LugarAutoformación en liña OrganizadorEGAP Datas
DíaHora inicioHora fin
23/07/2024 9:00 15:00
30/12/2024 9:00 15:00
Evento

 

Código

Actividade

Prazas

Horas

Edición

Data e hora do exame en liña

AF24049

 

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

 

200

15

T01

18.12.2024

19.30 horas

Acceso aos contidos
O acceso aos contidos poderá solicitarse, a través da área de matrícula, dende o 23 de xullo ata o 30 de decembro. Cada persoa determinará libremente o número de contidos nos que se queira inscribir e o período durante o cal vai traballar na actividade ou actividades do programa de autoformación elixidas. O acceso aos contidos non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación nin dá dereito á expedición dun diploma.

Probas de avaliación
Teñen a finalidade de acreditar a competencia nas materias convocadas mediante un exame e acadar un certificado de equivalencia. Matrícula: desde as 9 horas do 22 de xuño ata as 14 horas do 22 de xullo O número máximo de probas de avaliación das actividades do programa de autoformación que se poden solicitar limítase a catro.

Información sobre o funcionamento do programa de autoformación da EGAP aqu

Temas:Administración pública, Administración local, Ensino e formación
Colectivos:Entidades locais, Empregados/as públicos/as
Organizacións:Xunta de Galicia, Organizacións e Institucións
Ámbitos xeográficos:Galicia
Valorar:
Compartir contido