Xestión de bibliotecas municipais (MEIGA)

Conxunto de ferramentas que axudan a automatizar os procesos de xestións dos fondos das bibliotecas municipais.

Máis información

 

A Xunta de Galicia proporciona ás bibliotecas municipais, que cumpran cos requisitos da Lei 5/2012 do 15 de xuño de Bibliotecas de Galicia, varias ferramentas executables na familia de sistemas operativos Windows e instalables e escalables dende un pc monoposto ata un servidor central, redes de pc’s ou servidor remoto con conexións remotas, que axudan a automatizar os procesos de xestión dos seus fondos bibliográficos. A principais destas ferramentas son:

  • Cliente Meiga: programa instalable nun pc monoposto que é a peza fundamental de todo o sistema. Permite a descarga e incorporación de rexistros bibliográficos doutros catálogos ou repositorios de datos, a catalogación directa, xestiona usuarios, préstamos, consultas, estatísticas, etc.
  • Auto préstamo: programa que permite interactuar aos usuarios directamente co sistema para xestionar os empréstitos e as devolucións de documentos.
  • OPAC web: sistema de consulta do catálogo no contorno web.

 

 

Data modificación

30/05/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /AMTEGA e Cultura, Educación e Ordenación Universitaria/ /Secretaria Xeral de Cultura

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1-. Dispoñer dunha bibliteca municipal que cumpra os requisitos da Lei de Bibliotecas de Galicia. 2-. Dispoñer na biblioteca municipal dun pc monoposto, redes de pc’s, servidor central, etc con Sistemas operativos Windows 9x en adiante.

Descrición proceso

Unha vez se cumpra cos requisitos mínimos, para ter acceso a este servizo é necesario solicitalo á AMTEGA ou á Subdirección Xeral de Bibiotecas mediante correo electrónico dirixido á cau-periferico@xunta.gal no que se indicará o nome da entidade local, nome da biblioteca, nome e apelidos da persoa responsable da biblioteca e os seus datos de contacto (teléfono, conta correo e horario no que se poderá contantar con el/ela).

Identificador Formato Nome Descrición
20820 Enlace Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia Lei que establece as bases e as estruturas fundamentais para a planificación e o desenvolv...