Requisitos técnicos

Para garantir o correcto funcionamento do portal EidoLocal o seu equipo debe cumprir os seguintes requisitos:
 • Utilizar algún dos navegadores soportados:
  • Firefox 52.0 ou superior.
  • Google Chrome 46 ou superior (excepto versión 98 por presentar incompatibilidad con Autofirma). Acceso a versións de Google Chrome.
  • Internet Explorer 11.
 • Utilizar algún dos sistemas operativos soportados:
 • Windows 7 ou superior.
 • Linux.
 • Ter instalado o visor Acrobat Reader 10 ou superior para poder visualizar a documentación en PDF do portal.
 • A resolución de pantalla recomendada, que non obrigatoria, para a correcta visualización dos contidos e servizos deste portal é 1024x768 píxeles.
Ademáis, se é usuario rexistrado, para utilizar os servizos de administración electrónica, será necesario:
 • Ter instalada a Máquina virtual Java, versión mínima JRE 1.6.0_38 / JRE 1.7.0_10 (Para certos servizos específicos do Portal).
 • Dispoñer dun Certificado Dixital da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda ou Camerfirma de empregado público ou cidadán ou ben do DNIe. Para verificar a validez dos certificados, e polo tanto garantir a súa autenticidade, pode empregar a plataforma Valide, do Ministerio da Presidencia.
 • Deberá ter instalada a ferramenta de escritorio Autofirma para garantir o correcto funcionamento dos compoñentes da firma electrónica nos servizos de Envíos Xunta, Buzón Sinatura e Alta en liña de usuario alcalde/secretario da entidade local. Pode descargala para os diferentes sistemas operativos nas seguintes ligazóns:

Pode descargar tamén o manual de instalación.

 • O usuario debe ter en conta que os formatos que o portal permite anexar son: Word (.doc, .docx), PowerPoint (.pps, .ppsx), Excel (.xls, .xlsx), Adobe PDF (.pdf), WordPerfect (.wpd), OpenOffice.org (.odt, .ods, .odp) e ficheiros comprimidos (.zip).

 

A súa IP é: 3.226.72.194
Requisito Requisito mínimo Requisito detectado Verificación Detalles
Autofirma 1.7.2
Acrobar Reader 8.x
Resolución 1024x768
Navegador Firefox 4, Chrome 46, Edge 46
Sistema Operativo Windows 7, Linux