Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (AECT) (0457_EGNP_AECT_1_E)

Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (AECT) (0457_EGNP_AECT_1_E)

Aprobado por acordo entre a Autoridade de Xestión e o Beneficiario Principal do 28 de marzo de 2019, remata o 31 de decembro de 2021.

O custo total da operación para o período de vixencia do proxecto é de 1.085.494,00 Euros, a contribución comunitaria (FEDER) máxima á mesma é de 814.120,00 Euros, que corresponde ao 75,00 % do custo total elixíbel previsto.

O orzamento da Dirección Xeral de Administración Local, para a realización das actividades comprometidas é de 50.000,00 Euros, dos cales 37.500,00 Euros serían de fondos europeos e 12.500,00 Euros de fondo propio.

Beneficiarios

  • Beneficiario Principal: Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP-AECT).
  • Beneficiario 2: Dirección Xeral da Administración Local. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
  • Beneficiario 3: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.
  • Beneficiario 4: Direção Regional de Cultura do Norte.
  • Beneficiario 5: Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal (CEER).
  • Beneficiario 6: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Os obxectivos estratéxicos do proxecto son

O proxecto consiste no reforzo e a consolidación dunha rede eurorrexional integrada en materia de I+D+i, que impulse a creación de novas iniciativas innovadoras, dando continuidade ás xa desenvolvidas ata o momento neste campo.

Tamén na creación de valor e mellora da calidade de vida na Eurorrexión a través do fomento de iniciativas de cooperación transfronteriza e o pulo do diálogo e a colaboración entre institucións e axentes do tecido produtivo de Galicia e o Norte de Portugal.
 
Búscase conformar un espazo cultural único e compartido na Eurorrexión a través da promoción conxunta de actuacións relacionadas coa creación artística e o pulo ás dinámicas de colaboración entre os axentes culturais e artísticos da Área de Cooperación

Resultados

Rede de coñecemento compartido e innovación da Eurorrexión;

Novas iniciativas innovadoras, intercambios e estancias de investigación, difusión e publicación de resultados derivados de actuacións en materia de I+D+i consideradas de alto valor engadido para o territorio;

Transferencia eficiente do coñecemento ao tecido institucional e produtivo da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal;

Proxectos de colaboración concretos en materia de cooperación transfronteriza a nivel local, que aumenten a eficiencia da execución do gasto público e melloren a calidade de vida dos cidadáns;

Polo cultural da Eurorrexión como experiencia de referencia a nivel europeo no ámbito da cooperación transfronteriza na área creativa

Actividades a realizar pola Dirección Xeral de Administración Local

  1. Realización dun estudo de mobilidade que permita coñecer a situación do transporte de viaxeiros no ámbito transfronteirizo e propoña medidas para incrementar o uso dos  equipamentos  sociais, culturais e deportivos do Sur de Galicia e o Norte de Portugal.
  2. Convocatoria de axudas a iniciativas de uso compartido de equipamentos transfronteirizos.
  3. Promoción, divulgación e difusión da utilización conxunta dos equipamentos transfronteirizos.
  4. Divulgación e creación dunha ferramenta que permita o acceso e uso por parte dos usuarios destes equipamentos, (tarxeta, certificados dixitais etc..).Intercambios e actividades de promoción do deporte, a cultura... (Competicións deportivas, exposicións, representacións teatrais, concertos, festivais...).

Páxina do programa Interreg VA España-Portugal

http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020