II Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica

II Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica

Os días 23 e 24 de marzo celebrouse no edificio CINC da Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, o II Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica: "Un compromiso conxunto cara aos/ás cidadáns/ás", organizado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias, e co Consello Superior de Letrados e avogados de Comunidades Autónomas.

O Encontro enmarcouse no conxunto de actuacións que se están a levar a cabo desde a Xunta de Galicia para o establecemento de instrumentos de cooperación e iniciativas coordinadas cos diferentes niveis de Administración: local, autonómica e estatal, co obxectivo de acadar unha carteira de servizos dixitais de calidade, eficientes e seguros no territorio autonómico.

En concreto, puxéronse en común o impacto do novo marco normativo en materia de Administración Electrónica (leis 39/2015 e 40/2015) no funcionamento das Administracións Públicas, así como as liñas de colaboración entre as distintas administracións, que permitirán unificar esforzos no desenvolvemento da Administración Electrónica. O Encontro permitiu, ademais, establecer un foro no que se debateron temáticas de interese común e actualidade no eido da Administración Pública.

A continuación, ten dispoñibles os vídeos e as presentacións de apoio utilizadas polos relatores que compuxeron cada unha das Mesas do Encontro.

Material multimedia

APERTURA DA XORNADA
Mar Pereira Álvarez Directora da Amtega
video
Francesc Xavier Urios Aparisi Vicepresidente do Consello Superior de Letrados e Avogados de CCAA
video
Alfredo García Rodríguez (representado por Manuel Mirás Franqueira) Presidente da Fegamp
video
Domingo Molina Moscoso Secretario Xeral de Administración Dixital, Ministerio de Facenda e Función Pública
video
CHARLA COLOQUIO: A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA UNHA CIDADANÍA DIXITAL
Moderadora: Mar Pereira Álvarez Directora da Amtega
Juan Miguel Márquez Fernández Responsable de Análise de Políticas Públicas. Observatorio Nacional de Telecomunicacións e Sociedade da Información (ONTSI)
Domingo Molina Moscoso Secretario Xeral de Administración Dixital, Ministerio de Facenda e Función Pública
Andrés Boix Palop Profesor Titular de Dereito Administrativo, Universidade de Valencia
MESA 1: AS NOVIDADES NORMATIVAS COMO CATALIZADORAS DA TRANSFORMACIÓN DIXITAL E ALIÑAMENTO COS ESCENARIOS EUROPEOS
Moderador: Manuel Pillado Quintáns Director Xeral da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
video
Pasado, presente e futuro normativo en materia de Administración electrónica Carmen Salgueiro Moreira Letrada da Xunta de Galicia. Xefa de Gabinete de Desenvolvemento Lexislativo da Asesoría Xurídica Xeral
video
A transformación dixital na Administración Local e incidencia das novidades normativas Raúl Fernández Iglesias Coordinador Responsable TIC da Fegamp
video
presentacion
A transformación dixital da Administración: da Administración electrónica a "Dixital por defecto" Carlos Gómez Muñoz Xefe de Área de Informática, Subdirección Xeral de Coordinación de Unidades TIC, Ministerio de Facenda e Función Pública
video
presentacion
Quenda de preguntas
video
MESA 2: COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA. SOLUCIÓNS COMÚNS PARA O DESENVOLVEMENTO DA EADMINISTRACIÓN
Moderadora: María J. García Sexto Directora da Área de Modernización das Administracións Públicas da Amtega
video
Instrumentos de cooperación interadministrativa. Solucións implantadas na Xunta de Galicia Isabel Pillado Quintáns Xefa do Departamento de Administración Electrónica da Amtega
video
presentacion
Impacto na administración local. Desenvolvemento normativo no marco da interoperabilidade Adrián Márquez Caramés Secretario do Concello de Abegondo e membro de Cosital
video
presentacion
Cooperación interadministrativa en relación á práctica xudicial da aplicación da Administración electrónica. Posta en común de experiencias en relación aos aspectos máis controvertidos Jorge Merino Hernández Letrado da Generalitat de Cataluña
video
Quenda de preguntas
video
MESA 3: A REGULACIÓN DA PRÁCTICA DAS NOTIFICACIÓNS ELECTRÓNICAS NA LEI 39/2015
Moderador: Santiago Valencia Vila Letrado da Xunta de Galicia. Xefe de gabinete de Dereito Constitucional da Asesoría Xurídica Xeral
video
A problemática derivada da práctica das notificacións electrónicas Natalia Solar Jimeno Letrada da Xunta de Galicia no Gabinete territorial do Sergas na Coruña
video
As notificacións electrónicas na Lei 39/2015 Joaquín Gallardo Letrado da Comunidade autónoma de Andalucía
video
O Sistema de notificacións electrónicas de Galicia Isabel Pillado QuintánsXefa do Departamento de Administración Electrónica da Amtega
video
presentacion
A implantación da Administración Electrónica na AEAT, especial referencia á NEO. A incidencia da Administración Electrónica nas relacións entre administracións públicas Imelda Capote Martín Delegada Especial da AEAT en Galicia
video
Quenda de preguntas
video
MESA 4: A TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Moderador: Patricia Iglesias Rey Letrada da Xunta de Galicia. Presidenta da Asociación de Letrados da Xunta de Galicia
video
Tramitación electrónica: evolución ou revolución? Guillermo Tato González Letrado da Xunta de Galicia. Asesoría Xurídica de Economía e Innovación
video
Cuestións conflitivas na implementación dos expedientes administrativos electrónicos Jorge Fondevila Antolín (representado por Francesc Xavier Urios Aparisi) Letrado da Comunidade de Cantabria
video
presentacion presentacion
Un proxecto de todos; un resultado sostible. Concello de Vimianzo: seguindo a ruta Manuel Antelo Pazos Alcalde do Concello de Vimianzo
video
presentacion
Servizo de Administración Electrónica para Concellos Juan Gabriel Fernández García de la Rocha Xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra
video
presentacion
MESA 5: O ARQUIVO ELECTRÓNICO COMO VERTEBRADOR DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Moderador: Anxo Lorenzo Suárez Secretario Xeral de Cultura
video
O Arquivo electrónico da Xunta de Galicia Marina García Pita Subdirectora Xeral de Arquivos, Secretaría Xeral de Cultura, Xunta de Galicia
video
presentacion
O Arquivo electrónico da Xunta de Galicia Mar García Miraz Xefa de Servizo do Arquivo de Galicia, Secretaría Xeral de Cultura, Xunta de Galicia
video
presentacion
O impacto que na formación dos arquiveiros e na conservación do patrimonio documental ten o novo entorno dixital Pedro López Gómez Consello de Arquivos de Galicia
video
presentacion
O arquivo nunha administración local Alberto González Fernández Alcalde de Valdoviño. Representante da Fegamp no Consello Superior de Arquivos de Galicia e de Avaliación Documental
video
Quenda de preguntas
video
MESA 6: A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E O IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Moderadora: Marta Fernández-Tapias Núñez Directora Xeral de Administración Local
video
Rexistro Electrónico, oficinas de rexistro e papel cero Ana de Frutos Martínez Xefa do Servizo do Rexistro Xeral e Información á Cidadanía, Xunta de Galicia
video
presentacion
A licitación electrónica na Deputación de Ourense: implementación e resultados Juan Marquina Fuentes Vicesecretario Xeral da Deputación de Ourense
video
presentacion
Adecuación a Lei 39/2015 e Lei 40/2015 na Deputación de Lugo Nicolás Fariña Verea Técnico Informático e Coordinador da Unidade de TICs e Transparencia da Deputación de Lugo
video
presentacion
Quenda de preguntas
video
MESA 7: TRANSPARENCIA E O SEU IMPACTO REAL/OPERATIVO NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E A RELACIÓN COS CIDADÁNS
Moderadora: Natalia Prieto Viso Directora Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. Xunta de Galicia
video
As Entidades Locais ante os retos da transparencia. Oportunidades desde a Administración electrónica Concepción Campos Acuña Secretaria de Goberno Local do Concello de Vigo e Codirectora de Red Localis
video
Un breve exercicio de prestidixitación transparente Isabel Novo Castro Letrada da Xunta de Galicia. Asesora da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
video
Breve reflexión sobre transparencia e relación entre Administracións públicas e cidadáns Luis Míguez Macho Profesor Titular de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela
video
Quenda de preguntas
video

Pode descargar o programa premendo na seguinte ligazón: Programa II Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica

Para calquera cuestión sobre este evento pode contactar coa Oficina eConcellos no teléfono 981 95 75 95 ou no correo electrónico oficina.econcellos@xunta.gal.