Subvencións e axudas da DXAL ás EELL

A Dirección Xeral de Administración Local é o órgano encargado da xestión das competencias que se lle se atribúen á Comunidade Autónoma galega no tocante ao fomento de liñas de colaboración coas entidades locais galegas, no referente á convocatoria e á execución de liñas de subvención destinadas a elas. Consecuentemente, encargarase da proposición e xestión de programas conxuntos coas corporacións locais no ámbito propio das competencias que lle correspondan á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, incluíndo:

  • A coordinación das propostas que procedan en canto ás convocatorias
  • A selección e adxudicación das subvencións, axudas que se destinan ás entidades locais galegas.
  • O seguimento e  xustificación das subvencións xestionadas

As liñas de axuda tramitadas no ano 2024 son as seguintes:

  • Subvencións para a execución de infraestruturas de uso público destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida.
  • Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.
  • Subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia.
  • Subvencións da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Cooperación Local, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia.