Concursos

Concurso unitario 2019-2020

Ligazón á web do Ministerio de Administracións Públicas e Finanzas.

 1. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.
 2. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].
 3. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados.
 4. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.
 5. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.
 6. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.
 • Proba de galego - Exame Celga 4

Resolución do 17 de xaneiro da D. X. de Administración Local pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba de galego

Resolución do 17 de xaneiro da D.X. de Administración Local pola que se nomean os membros da Comisión Técnica de Valoración e se publica data, hora e lugar de celebración da proba de galego 

Resolución do 27 de xaneiro da D.X. de Administración Local pola que se modifica a relación de candidatos que deben realizar a proba de galego

Resolución do 3 de febreiro da D. X. de Administración Local pola que se fan públicos os resultados da proba de galego

Concurso unitario 2018-2019

Ligazón á web do Ministerio de Administracións Públicas e Finanzas.

 1. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.
 2. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].
 3. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados.
 4. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.
 5. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.
 6. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.
 • Proba de galego - Exame Celga 4

Resolución do 31 de xaneiro da D. X. de Administración Local pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba de galego

Resolución do 31 de xaneiro da D. X. de Administración Local pola que se nomean os membros da Comisión Técnica de Valoración

Resolución do 11 de febreiro  da D. X. de Administración Local pola que se fan públicos os resultados da proba de galego

Concurso Ordinario 2019

Concurso unitario 2017-2018

 • Relación actualizada de listaxe de méritos de determinación autonómica aos efectos do concurso unitario 2017-2018 (actualizada a 9 de noviembre de 2017):

 1. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.
 2. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].
 3. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados.
 4. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.
 5. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.
 6. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.


Concurso unitario 2016-2017

 • Relación actualizada de listaxe de méritos de determinación autonómica aos efectos do concurso unitario 2016-2017 (actualizada a 24 de outubro de 2016):

 1. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.
 2. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].
 3. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados.
 4. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.
 5. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.
 6. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.
 • Proba de galego - Exame Celga 4

Resolución do 26 de xaneiro da D. X. de Administración Local pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba de galego

Resolución do 26 de xaneiro da D. X. de Administración Local pola que se nomean os membros da Comisión Técnica de Valoración

Resolución do 7 de febreiro de 2017 da D. X. de Administración Local pola que se fan públicos os resultados da proba de galego

 • Listado provisional postos asignados concurso unitario 2016-2017
                        Listado provisional

 

Concurso Ordinario 2017

 

Concurso unitario 2015-2016

 • Relación actualizada de listaxe de méritos de determinación autonómica aos efectos do concurso unitario 2015-2016 (actualizado a 27 de outubro de 2015):

 1. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.
 2. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].
 3. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados / [s/.
 4. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.
 5. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.
 6. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.
 • Proba de Galego - Exame Celga 4

Resolución do 2 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Administración Local

Resolución do 12 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Administración Local

 

Concurso Ordinario 2015

Concurso unitario 2014-2015

 1. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.
 2. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].
 3. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados / [s/.
 4. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.
 5. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.
 6. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.

Concurso Ordinario 2014

Concurso unitario 2013-2014


 • Documentación asociada sobre méritos autonómicos:
 1. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.
 2. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].
 3. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados / [s/.
 4. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.
 5. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.
 6. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría segunda non integrados (s/c)
 7. Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.